Pasif yangın güvenlik önlemleri

Pasif yangın güvenlik önlemleri, mimar ve/veya tasarım ekibinin, dogrudan yapının

araziye yerlesimindeki planlamadan, yapıdaki pencere büyüklüklerine, mekanların

birbirine göre konumlandırılmasına, kaçıs yollarının boyut ve özelliklerine kadar her

 

pasif yangını

 

pasif yangın

asamada düsünmesi gereken, bir takım önlemler dizinidir. Pasif yangın güvenlik

önlemleri, bir çok ülkede, bina insa yönetmeliklerinin en önemli bölümlerini

olusturmaktadır.

Yangının, en küçük alanda durdurulması, can ve mal kaybının önlenmesi için

alınacak yapısal önlemler, pasif yangın güvenlik önlemleri çerçevesindedir.

Tüm bu kriterleri saglayabilmek için, pasif yangın güvenlik önlemlerini farklı

tasarım degiskenleri çerçevesinde ele almak gerekmektedir. Tasarım degiskenlerinin

farklı ölçeklerde ele alınması, yangın esnasında, yangının davranısını ve buna karsı

alınabilecek önlemleri basarılı kılar. Pasif yangın güvenlik önlemlerinde etkili olan

tasarım degiskenleri;

 Yerlesme ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri

 Bina ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri

 Mekan ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri

 Yapı elemanı ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri

 Malzeme ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri

ana baslıkları ile ele alınır .

Pasif yangın güvenlik önlemlerinin bu derece genis bir alanda ele alınması, yangın

esnasında can ve mal güvenliginin korunmasını en yüksek seviyeye çıkarır.

Pasif yangın güvenlik önlemlerinden, yerlesme ölçeginde etkili olan tasarım

degiskenleri kapsamına; kent dokusu, binalar arasındaki mesafeler ve cephelerin

ulasılabilirligi, bina ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri kapsamına; bina

fonksiyonu, bina biçimi, binadaki yanıcı malzeme miktarı ve bina tasıyıcı sistemi,

mekan ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri kapsamına; düsey sirkülasyon

alanları, yatay sirkülasyon alanları, gizli bosluklar ve yangın kompartımanları, yapı

elemanı ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri kapsamına; döseme ve duvarlar,

yangın duvarları, bina cepheleri, çatılar, duman kesici elemanlar ve merdivenler,

malzeme ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri kapsamına ise; malzemelerin

yanıcılık sınıfları ve malzemeleri duman çıkarma özellikleri girer .

kaplama

Pasif yangın güvenlik önlemlerini sekillendiren bu tasarım degiskenleri, mimari

tasarım asamasında, iki grupta ele alınır. lk grup; yangın riskini sınırlamaya yönelik

eylemler olup, yangın yükü tayini, yapının arazi üzerindeki konumu, yapı

malzemelerinin yangın karsısındaki davranısları ve yapı tasıyıcı sisteminin

yangından korunmasına yönelik tasarım degiskenlerinden olusur. kinci grup ise,

yangın riskinin gerçeklesmesi durumunda, en az can ve mal kaybına en aza indiren

faktörler olarak, yapılarda duman kontrolü ve yangından kaçıs yollarının

planlanmasıdır.

Binalarda, yangın esnasında, insanları güvenli bir bölgeye ulastırmak için yeterli

nitelik ve sayıda kaçıs yolu bulunmalıdır. Kaçıs yollarının, nasıl ve ne kadar olması

gerektigini gösteren çesitli modelleme teknikleri mevcuttur. Bu modelleme teknikleri

ve çözüm önerileri, mimar ve/veya tasarım ekibinin düsünsel yaklasımları dısında

kalmasından dolayı, çalısmada sınırlılıklar kapsamında yer almaktadır.

Yangın esnasında, kaçıs yollarının saglaması gereken en önemli faktör, binada

bulunan insanların en kısa süre içerisinde tahliyesinin saglanmasıdır. Bina içerisinde

kaçıs yolları için ayrılan alanlar; insanların, panik ve yangınlarda kurtulus alanlarıdır.

Bu sebeple, kaçıs yolları yangına ve dumana karsı korunmus olmalıdır .