İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Abdurahman Kılıç

Değerli Hocamızın Çalışmaları hakkında yangın.org sitesinden faydalanabilirsiniz.
Sektörümüze katmış olduğu bilgi, birikim ve değerler için kendisine teşekkürü bir borç biliriz.
Başarılarından gururlandığımızı belirtir, öncü çalışmalarının devamını dileriz.

Prof.Dr. Abdurrahman Kılıç

» Öğrenim ve Çalışma Hayatı» Yaptırdığı Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri» Kitaplar» Makaleler
» Yangın Güvenlik Dergisi’nde Yayınlanan Makaleler
» Kongre ve Sempozyum Bildirileri
» Konferans ve Seminer Bildirileri